Zdraviliško zdravljenje z odločbo ZZZS, napotnico in delovnim nalogom

Napotnica

Zavarovane osebe so upravičene do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih, ki so kot indikacije opredeljene v 45. členu Pravil OZZ, če se z zdraviliškim zdravljenjem pričakuje povrnitev funkcionalnih sposobnosti.

Zdraviliško zdravljenje pomeni rehabilitacijo po bolezni, kirurškem posegu ali poškodbi, ki se izvaja s souporabo naravnih zdravilnih dejavnikov. Izvaja se stacionarno, in sicer kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja neposredno po koncu le-tega. Druga oblika zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, se izvaja na stacionarni (ko pacient biva v zdravilišču) ali ambulantni način (ko pacient dnevno prihaja v zdravilišče).

O pravici do zdraviliškega zdravljenja odloča imenovani zdravnik na predlog:

 • zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, in predlog poda najpozneje pet dni pred odpustom iz bolnišnice
 • osebnega zdravnika ali zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja

Pristojni zdravnik mora imenovanemu zdravniku predložiti:

 • podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, ki utemeljujejo zdraviliško  zdravljenje (jasno opisano klinično stanje, funkcionalno stanje in psihofizične sposobnosti zavarovane osebe za zahtevnejšo rehabilitacijo)
 • predlagati spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo (63. člen Pravil)
 • podati izjavo zavarovane osebe glede zdravilišča, v katero želi biti napotena.

Stacionarno zdraviliško zdravljenje navadno traja 14 dni in se izvaja brez prekinitev. V primerih, kjer se pričakuje dodatno izboljšanje funkcionalnih sposobnosti, se zdravljenje lahko podaljša do 21 dni. Ambulantno zdraviliško zdravljenje traja do 10 dni.

Več informacij o upravičenosti in možnostih zdraviliškega zdravljenja najdete na  spletnih straneh ZZZS. Seznam zdravilišč v Sloveniji, ki zagotavljajo zdraviliško zdravljenje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Po pogodbi z ZZZS se v naših zdraviliščih izvajajo programi s področja stacionarne in ambulantne rehabilitacije po naslednjih standardih:

 • tip 1 - vnetne revmatske bolezni,
 • tip 2 - degenerativni zunajsklepni revmatizem,
 • tip 3 - stanje po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo,
 • tip 4 - nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi insulti ter živčno-mišičnimi boleznimi,
 • tip 5 - bolezni ter stanja po operacijah srca in ožilja,
 • tip 7 - kožne bolezni.
   

Zdravilišče Radenci
A- standard 2, 4, 5 (tudi negovalni oddelek)

Terme Ptuj
B - standard 2, 3

Terme 3000 - Moravske Toplice
B - standard 1, 2, 3, 7
 

Brez doplačila za nadstandardno bivanje

Vsi pacienti, ki pridejo na stacionarno rehabilitacijo z odločbo ZZZS v: Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice in Terme Ptuj za nadstandardno namestitev ne doplačajo nič.

V Zdravilišču Radenci pacientu ni treba doplačati nič, tudi če želi biti v sobi sam. Doplačilo za enoposteljno sobo v Termah Ptuj v Grand hotelu Primus****  in v Termah 3000 v Hotelu Termal**** je 30€ na noč.

Pacienti so v naših naravnih zdraviliščih nameščeni v udobnih sobah, v prijetnem zdravilnem okolju, zanje pa skrbi vrhunsko usposobljeno strokovno osebje z uporabo sodobne medicinske tehnologije.

Ambulantna fizioterapija

V naših zdraviliščih opravljamo storitve ambulante fizioterapije na podlagi delovnega naloga v okviru zavarovanja ZZZS ali napotnice za specialistični pregled pri fiziatru izdane s strani osebnega zdravnika. Pacienta vpišemo v čakalno knjigo in ga povabimo v času veljavnosti naloga.

Čakalne dobe se vodijo skladno z
Zakonom o pacientovih pravicah.

Oglejte si vse zdravstvene programe

Kam po zdravje in dobro počutje