Dobrodošli v deželi zdravja

V času turbulentnih sprememb, naraščajoče negotovosti in vedno hitrejšega in bolj stresnega načina življenja je skrb za zdravje in dobro počutje ljudi nenehen izziv, ki se ga lotevamo z znanjem in zavzetostjo, ob strani pa nam stoji še narava s svojimi zdravilnimi zakladi.

Svojim gostom in pacientom želimo podariti temelje za dolgo, radostno življenje in vitalnost za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Zato se na treh destinacijah z zdraviliško tradicijo (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice in Terme Ptuj) in Medico-wellness centru Živa Bled vsak dan skrbno posvečamo krepitvi njihovega zdravja in jih zanesljivo vodimo do odličnega počutja.

Z veliko mero empatije in razumevanja potreb svojih deležnikov želimo skrb za paciente, zdravstveni sistem in družbo v celoti dvigniti na višjo raven. Prispevati želimo k razvoju telesnega, duševnega in socialnega ravnovesja vsakega pacienta ter omogočiti njegovo čim popolnejše vključevanje v družbo in delovno okolje.

Vsi se zavedamo, da sta umirjen duh in krepko telo temelj zdravja, a sta hkrati krhki dobrini v občutljivem ravnovesju, ki je nenehno na preizkušnji. Zato so vam blagodejni naravni dejavniki, najsodobnejše aparature in visoko usposobljeno zdravstveno osebje na razpolago tako takrat, ko je telo polno moči, kot tudi, ko nežno prišepne, da potrebuje več pozornosti.

Edinstvena prednost destinacij Sava Medical je, da znanost in narava, oplemenitena s človeško toplino, delata skupaj za dolgo in zdravo življenje.

Zaupajte nam, obiščite nas in poskrbeli bomo, da bosta trdno zdravje in dobro počutje vaša zvesta spremljevalca.

Sava Medical

Zakaj po zdravje k nam?

  • 130-letna tradicija zdravstvene dejavnosti
  • strokovno in predano zdravstveno osebje
  • edinstveni naravni zdravilni dejavniki
  • najsodobnejša medicinska oprema in aparature
  • sodelovanje z izbranimi vrhunskimi, svetovno priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki
  • zdravstveni programi, prilagojeni vsakemu gostu posebej
  • koncesija in certifikat za opravljanje zdraviliške dejavnosti, ki ju je podelila Republika Slovenija