V podjetju smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, s katero lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, poveznih z vašimi osebnimi podatki in uresničevanjem vaših pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.  

Zahteve v zvezi z vašimi pravicami na področju varstva osebnih podatkov, pritožbe ali vprašanja s tega področja nam lahko posredujete:

na naš naslov: Sava Turizem, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana 
osebno v tajništvu,
osebno pri naši pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov,
na našo telefonsko številko: +386 4 206 51 38.

V skladu s Splošno uredbo mora biti vaš zahtevek popoln in razumljiv, zato smo za vas pripravili naslednje obrazce, ki so vam lahko v pomoč pri uveljavljanju vaših pravic:
obrazec glede pravice do seznanitve in
obrazec glede ostalih pravic.  

V izogib nepooblaščenim vpogledom v vaše osebne podatke in zaradi zagotavljanja točnosti podatkov vas prosimo, da se pri vložitvi zahteve identificirate (npr. z vpogledom v osebni dokument).
Če menite, da so vaše pravice kršene zaradi naše obdelave osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.